Česká asociace dodgebalu, z. s.

Vše o asociaci sdružujicí celý dodgeball v ČR. Naše práce, vize, kdo jsme a dále zde najdete výroční zprávy atd...

Kontaktní údaje

Česká asociace dodgeballu, z.s.
Sokolovská 393, 742 21 Kopřivnice
IČO: 06980368
Bankovní spojení: 2101428398/2010

Člen Evropské dodgeballové federace za ČR

Obecné informace: info@czechdodgeball.cz
Dodgeballové míče: mice@czechdodgeball.cz

Organizace ČAD

Česká asociace dodgeballu (ČAD) je organizace zaštiťující dodgeball v České republice. Jsme členem Evropské dodgeballové federace, účastníme se jednání na celoevropské i světové úrovni, a pomáháme tak s rozvojem našeho poměrně mladého sportu.

Činnost ČADu

Účelem ČADu je:

1. Provozovat dodgeball a obdobnou sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a
tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ní materiální a tréninkové
podmínky
• 2. Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže.
• 3. Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastni nebo užívá.
• 4. Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,
estetických a mravních pravidel.
• 5. Hájil zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
• 6. Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
• 7. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností

Členové

ČAD se skládá z Rady ČAD a z členů. 

Radu tvoří předseda, místopředseda a hospodář a členové jsou volení manažeři dodgeballových klubů. Každý klub tak má právo podílet se na chodu ČAD. 

Pokud se klub chce stát členem ČAD, musí podat přihlášku, čímž se stane čekatelským klubem. Po roce pak proběhne jeho přijetí za podmínky, že během celého roku trénoval a účastnil se turnajů.

Ostatní hráči platí registrační přispěvky a stávají se z nich registrování hráči, díky čemuž se  mohou účastnit oficiálních ČAD turnajů a reprezentace.

Ke 2 9. 2024 má asociace 11 členů + 1 čekatelský klub.

Databáze fotek členů níže bude aktualizovaná.

Hospodář

Miroslav Klimecký

Člen za Frýdek-Místek

Petr Liberda

Člen za Alpacy Praha

Jan Sadílek

 

Člen za Plzeň

Patrik Vaněk

Předseda

Ondřej Šmída

Člen za Ústí nad Labem

Karel Polák

Člen za Brno

Lukáš Halamíček

Člen za Liberec

Jiří Ježek

Mistopředseda

David Řeha

Člen za KrokodáPrahu

Martin Černík

Člen za Kopřivnici

Jakub Maňák

Člen za Olomouc

 

Míče k prodeji

Dodgeball se hraje se speciálními míči, které jsou látkové a obalené plyší, takže i úder z bezprostřední blízkosti není nebezpečný a neštípe. Tyto míče se v ČR dají koupit pouze v České asociaci dodgeballu a s jinými míči nelze hrát oficiální soutěže.

Cena pro kluby a registrovaného hráče je 250 Kč,- / pro neregistrované (školy, spolky, firmy atd..) 350 Kč,-

Možnosti platby: v hotovosti / přes účet+poštovné / na fakturu.

Momentálně skadem: 80 míčů

Objednávka přes email mice@czechdodgeball.cz nebo telefonicky na +420 725 837 961

Výroční zpráva 2023

Průlet celým rokem - turnaje, historie, vize a hospodaření.

Výroční zpráva 2022

Průlet celým rokem - turnaje, historie, vize a hospodaření.

Výroční zpráva 2021

Průlet celým rokem - turnaje, historie, vize a hospodaření.

Výroční zpráva 2020

Průlet celým rokem - turnaje, historie, vize a hospodaření.

Výroční zpráva 2019

Průlet celým rokem - turnaje, historie, vize a hospodaření.

Výroční zpráva 2018

Průlet celým rokem - turnaje, historie, vize a hospodaření.