Česká asociace dodgebalu, z. s.

Vše o asociaci sdružujicí celý dodgeball v ČR. Naše práce, vize, kdo jsme a dále zde najdete výroční zprávy atd...

Organizace ČAD

Česká asociace dodgeballu je organizace zaštiťující dodgeball v České republice. Jsme členem Evropské dodgeballové federace, účastníme se jednání na celoevropské i světové úrovni a pomáháme tak s rozvojem našeho poměrně mladého sportu.

Činnost ČADU

 1. Provozovat dodgeball a obdobnou sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a
tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ní materiální a tréninkové
podmínky
• 2. Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže.
• 3. Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastni nebo užívá.
• 4. Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,
estetických a mravních pravidel.
• 5. Hájil zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
• 6. Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
• 7. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností

Členové

ČAD se zkládá z rady a z členů. 

V radě je předseda, místopředseda a hospodář a členové jsou hlavní manažeři dodgeballových měst. Tím má každé město právo hlasovat o krocích asociace.

Ostatní hráči platí přispěvky a stávají se znich registrování hráči a mohou se účastnit turnajů a reprezentace.

V roce 2021 má asociace  3 členy rady a 7 členů.

Předseda

Miroslav Klimecký

Člen za Frýdek-Místek

Petr Liberda

Člen za Chomutov

Jan Sadílek

 

Člen za Plzeň

Patrik Vaňěk

Místopředseda

Ondřej Šmída

Člen za Ústí nad Labem

Daniel Svoboda

Člen za Brno

Lukáš Halamíček

Hospodář

Petr Žingor

Člen za Prahu

Martin Černík

Člen za Kopřivnici

Michal Hudec

Míče k prodeji

V dodgeballe se hraje se speciálními míči, které jsou látkové a obalené plyší, takže i úder z bezprostřední blízkosti není nebezpečný a je bezbolestný.

Tyto míče se nedají nikde koupit v České republice a 90% všech míčů se vyrábí v Pakistánu. A tak děláme veliké objednávky.

Cena pro klub a registrovaného hráče je 250 Kč,- / pro neregistrované (školy, spolky, firmy atd..) 350 Kč,-

platba v hotovosti / přes účet+poštovné / na fakturu.

Momentálně skadem: 90 míčů

Objednávka přes email info@czechdodgeball.cz nebo telefonicky na +420 777 745 887

Výroční zpráva 2022

Průlet celým rokem - turnaje, historie, vize a hospodaření.

Výroční zpráva 2021

Průlet celým rokem - turnaje, historie, vize a hospodaření.

Výroční zpráva 2020

Průlet celým rokem - turnaje, historie, vize a hospodaření.

Výroční zpráva 2019

Průlet celým rokem - turnaje, historie, vize a hospodaření.

Výroční zpráva 2018

Průlet celým rokem - turnaje, historie, vize a hospodaření.